autoryzowany sprzedawca

Ekoret ®

25 zł / worek 25 kg

tel. (58) 694 60 80 

Nowe ceny na nawozy

12-09-2017

AMOFOSKA - 920 zł/t
SALETRA AMONOWA - 1030 zł/t
SALETRZAK  DOLOMITOWY - 930 zł/t
Superfosfat WZB GR40 - 1580 zł/t 

AMOFOSKA - 920 zł/t
POLIFOSKA 5 (5-15-30) Mg,S (2,7) - 
POLIFOSKA 6 - 1550 zł/t
SALETRA AMONOWA - 1080 zł/t
SALETRZAK CANWIL- 960 zł/t
SALETRZAK DOLOMITOWY- 930 zł/t
WAPNO POLOWE - od 300 zł/t
SÓL POTASOWA - 1580 zł/t
LUBOFOSKA - 920 zł/t
LUBOFOS 12 - 1010 zł/t
MOCZNIK - 1480 zł/t
Superfosfat WZB GR40 - 1580 zł/t
Can 27 BB
Nitram