autoryzowany sprzedawca

Ekoret ®

25 zł / worek 25 kg

tel. (58) 694 60 80 

Kontakt

Firma Usługowo-Handlowa
"DOMBUD" Pryczkowski Sp. j.
Łapalice, ul. Kartuska 10
83-300 Kartuzy

NIP 589-17-30-368

REGON 192470610

KRS 0000296663 (Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy KRS)


Tel. (0-58) 681 12 77 / (58) 6812052 (węgiel luz) / 691 463 777
Fax. (0-58) 681 06 51

Tel./Fax (58) 694 60 80 (węgiel w workach, nawozy, pasze, materiały budowlane)

E-mail: kontakt@dombudlapalice.pl
    


Rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach o/Chmielno

54 8324 0001 0031 6778 2000 0010