autoryzowany sprzedawca

Ekoret ®

25 zł / worek 25 kg

tel. (58) 694 60 80 

Węgiel - CENNIK

Oferowane sortymenty węgla - CHARAKTERYSTYKA

1. EKORET ® i EKO-FINS ® - węgiel do retortowych kotłów niskoemisyjnych 

Kwalifikowane Paliwa Węglowe

EKORET ®

Węgiel kamienny, energetyczny typ 31 lub 32.1

Parametr

Symbol

j.m.

wartość

uziarnienie

 

mm

8 - 25

wartość opałowa

Qir

MJ/kg

> 26

zawartość popiołu

Ar

%

4 - 10

zawartość siarki

Str

%

< 0,6

zawartość wilgoci

Wtr

%

< 10

spiekalność

RI

 

< 10

temperatura mięknienia popiołu

tA

0C

> 1250

EKO - FINS ®

Węgiel kamienny, energetyczny typ 31 lub 32.1

Parametr

Symbol

j.m.

wartość

uziarnienie

 

mm

0–20 lub 0-35

zawartość ziaren < 0,5 mm

 

%

< 15

wartość opałowa

Qir

MJ/kg

> 25

zawartość popiołu

Ar

%

4 - 12

zawartość siarki

Str

%

< 0,6

zawartość wilgoci

Wtr

%

< 10

spiekalność

RI

 

< 20

temperatura mięknienia popiołu

tA

0C

> 1250

2. Sortymenty grube 

Sortymenty grube

Węgiel kamienny, energetyczny typ 31 - 33

 KOSTKA

Parametr

Symbol

j.m.

wartość

uziarnienie

 

mm

200 - 63

wartość opałowa

Qir

MJ/kg

28 – 31,5

zawartość popiołu

Ar

%

2,5 - 7

zawartość siarki

Str

%

0,3 -  0,6

zawartość wilgoci

Wtr

%

4 - 8

części lotne

Vdaf

%

31 – 34,5

 ORZECH I

Parametr

Symbol

j.m.

wartość

uziarnienie

 

mm

80 - 40

wartość opałowa

Qir

MJ/kg

26 – 31,5

zawartość popiołu

Ar

%

3 - 8

zawartość siarki

Str

%

0,2 -  0,6

zawartość wilgoci

Wtr

%

3 - 7

części lotne

Vdaf

%

32 – 35

 ORZECH II

Parametr

Symbol

j.m.

wartość

uziarnienie

 

mm

50 - 25

wartość opałowa

Qir

MJ/kg

26 – 31,5

zawartość popiołu

Ar

%

3 - 8

zawartość siarki

Str

%

0,2 -  0,6

zawartość wilgoci

Wtr

%

3 - 8

części lotne

Vdaf

%

32 – 34